top of page

Stödfonden

Det är mycket som händer under gymnasietiden, och det kan också bli ganska höga utgifter i slutändan. Insparksbiljett, studentmössa och studentfester kan vara sånt som inte alla har råd med. För oss är det en självklarhet att alla ska få ta del av de här viktiga delarna av gymnasietiden, oavsett ekonomi. Därför upprättade vi Stödfonden.

Vad är stödfonden?

Stödfonden är Hvitfeldtska Elevkårs sätt att ge ekonomiska stöd till elever som inte har en trygg eller stabil ekonomi i hemmet. Det sker i nära samarbete med kuratorerna och skolhälsan på skolan. Vi avsätter en summa vars syfte är att gå till det som för många andra är en självklarhet under Gymnasiet - eventbiljetter, skoltröjor, balkläder och studentmössor. Vi vill visa att Hvitfeldtska är en skola för alla, oavsett ekonomisk bakgrund. 

Read More

Hur funkar det?

Alla ansökningar om bidrag i Stödfonden är sekretessbelagda, vilket innebär att ingen kan få reda på att du söker. För att söka hör du av dig till kuratorerna och bokar ett samtal. De gör sedan en bedömning av behovet för ekonomiskt stöd, och förmedlar sedan detta till kårens Ekonomiansvarige. Kåren bistår därefter med summan som behövs. 

Read More

Vid frågor, kontakta Elina Toll, Ekonomiansvarig
på: 0702218755

Vi är en Elevkår för alla.

bottom of page