top of page

Årsmötet 

Organisationens högst beslutande organ

Vad är årsmötet?

Årsmötet är ett stort möte, öppet för alla medlemmar, som hålls en gång om året. Det är den centrala beslutsfattande församlingen inom elevkåren. Alla beslut utgår från årsmötet, och varje medlem har närvaro- och yttrandefrihet vid mötet. Alla medlemmar har alltså chansen att rösta i viktiga frågor och lämna motioner med förslag om hur verksamheten kan förbättras till nästa års styrelse. Årsmötesprotokoll är offentliga handlingar, och ni kan hitta de senaste protokollen längst ner på sidan. En annan viktig sak som beslutas är huruvida stadgarna skall ändras - läs mer om våra stadgar under fliken "stadgar". 

Propositioner

En proposition är ett förslag framlagt av den sittande styrelsen. De har under sitt år som verksamma letat efter brister och förbättringsområden, och om dessa röstas igenom skrivs även dem in i stadgan. På så sätt utvecklas organisationen varje år, och tydliggör målet.


 
 
 

Vid årsmötet, som hålls i  varje år, står styrelsen till rätta inför  sina medlemmar, och måste presentera årsredovisningen och verksamhetsberättelsen. Dessa kommer också att granskas av det valda revisorerna. Om medlemmarna väljer att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet, så kan en ny styrelse väljas.


 Minst 4 veckor innan föreslaget datum måste avgående styrelse utlysa nytt årsmöte. Alla medlemmar kan söka till styrelsen, valberedning eller revisor. Det finns inga krav förutom medlemskap, men däremot kommer en av tidigare årsmötet  utsedd valberedning att föreslå kandidater till årsmötet. Valberedningen kommer att föreslå kandidater efter upplevda  erfarenheter och meriter, men Årsmötets medlemmar är dock de  som fattar det slutgiltiga beslutet. Även kandidater som inte föreslagits utav valberedningen kan ställa upp, och vinna.

Vad gör man på årsmötet?

ÅRSMÖTET

2023

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

3 Mars | 

Norra Aulan

Mötesprotokoll 23/24

Motioner

En motion är ett förslag, inskickat av en eller flera medlemmar i organisationen, på hur verksamheten kan förändras. Om en motion röstas igenom på Årsmötet skrivs den in i stadgan. Att skriva en motion kan vara lite krångligt, men längre ner på sidan finns en länk till ett exempel som ni kan kopiera när ni skriver er egna. Ni är också varmt välkomna att höra av er till styrelsen för att få hjälp i formuleringarna, eller bolla tankar om idéer ni har.

Tidigare Årsmöten

2015

2016

2018

2019

2020

2021

2022

Årsmöteshandlingar 2023

2023

Exempel på Motion

Exempelmotion

Valbilagan 2023

bottom of page