Årsmötet 

I år är Årsmötet den 5/3!

Organisationens högst beslutande organ

Årsmötet är ett stort möte, öppet för alla medlemmar, som hålls en gång om året. Där får alla medlemmar chansen att rösta i viktiga frågor, som nästa års styrelse och förslag på hur verksamheten kan förbättras. Årsmötesprotokoll är offentliga handlingar, och ni kan hitta de senaste protokollen längst ner på sidan, tillsammans med vår stadga. Här följer med information om vad som tas upp på ett årsmöte, och hur ni kan påverka organisationen.

Motioner

En motion är ett förslag, inskickat av en eller flera medlemmar i organisationen, på hur verksamheten kan förändras. Om en motion röstas igenom på Årsmötet skrivs den in i stadgan. Att skriva en motion kan vara lite krångligt, men längre ner på sidan finns en länk till ett exempel som ni kan kopiera när ni skriver er egna. Ni är också varmt välkomna att höra av er till styrelsen för att få hjälp i formuleringarna, eller bolla tankar om idéer ni har.

Propositioner

En proposition är ett förslag framlagt av den sittande styrelsen. De har under sitt år som verksamma letat efter brister och förbättringsområden, och om dessa röstas igenom skrivs även dem in i stadgan. På så sätt utvecklas organisationen varje år, och tydliggör målet.

Tidigare Årsmöten

2020

2019

2018

Årsmöteshandlingar 2021

2016

Propositioner 2021

Medlemskap

Verksamhetsplan

Exempelmotion