Hvitfeldtska Elevkår Utskott

Ett utskott arbetar precis som styrelsen ideellt för Elevkåren för att medlemmarna ska få en bättre och roligare skoltid. De stora skillnaderna är att i ett utskott har en ett speciellt fokus som en arbetar med och medlemmarna i utskotten är inte heller tilldelade ett förtroende uppdrag som styrelsen är. Utskotten har individuella möten med utskottens ordförande. Är du intresserad av något utskott, så är det bara att kontakta ordförande för respektive.  

Studentkommittén

I år arbetar studentkommittén med alternativa lösningar till de traditionella studentfiranden som eventuellt blir inställda. Tävlingar för utspringsordning, mindre evenemang och rabatter är exempel. Ansökning till kommittén har tyvärr stängt, men det går att kontakta dem närsomhelst med förslag och idéer!

Amanda Andersson & Ella Jansson

070-870 23 91 & 072-365 52 58

Påverkansutskottet

Bahar Safari

Ordförande Påverkansutskottet 21/22

073 - 769 54 97

Påverkansutskottet ger dig som elev möjlighet att göra din röst hörd! Här finns möjligheten att lyfta fram åsikter och idéer som fångar skolledningens uppmärksamhet.

 

Intresserad?

Kontakta Bahar! 

Serviceutskottet

Serviceutskottet är Elevkårens förlängda arm. Att sitta i Service innebär att du hjälper till med försäljning av biljetter och finns tillgänglig för att vara en hjälpande hand vid kris.

 

Intresserad?

Kontakta Jonathan! 

Jonathan Berntsson

Ordförande Serviceutskottet 21/22

072 - 365 52 22