top of page

Hvitfeldtska Elevkårs Utskott

Ett utskott arbetar precis som styrelsen ideellt för Elevkåren för att medlemmarna ska få en bättre och roligare skoltid. De stora skillnaderna är att i ett utskott har en ett speciellt fokus som en arbetar med och medlemmarna i utskotten är inte heller tilldelade ett förtroende uppdrag som styrelsen är. Utskotten har individuella möten med utskottens ordförande. Är du intresserad av något utskott, så är det bara att kontakta ordförande för respektive.  

13301312_1109884612408483_4913316528160539624_o.jpg

Serviceutskottet

_J6B1159.jpg

Påverkansutskottet

_J6B1419.jpg

PR- Utskottet

IMG_4831.jpg

Studentkommittén

Serviceutskottet är Elevkårens förlängda arm. Att sitta i Service innebär att du hjälper till med försäljning av biljetter och finns tillgänglig för att vara en hjälpande hand vid kris.  

Intresserad? Kontakta Adrian! 

Ordförande Serviceutskottet 23/24

Instgram: @hvitfeldtskaserviceutskott

Påverkansutskottet ger dig som elev möjlighet att göra din röst hörd! Här finns möjligheten att lyfta fram åsikter och idéer som fångar skolledningens uppmärksamhet.
 
Intresserad? Kontakta Fouad! 

Ordförande Påverkansutskottet 23/24

072- 914 98 44

Student-och balkommittén arbetar med allt firande runt studenten tillsammans med den sittande styrelsen. Allt från bal, till utspringsordning och annat kul!. Är du sugen på att söka? Mer information om ansökan kommer på Instagram! Håll utkik!

bottom of page