top of page
Vad är ett Årsmöte?

 

 Årsmötet är den centrala beslutsfattande församlingen inom elevkåren. Alla beslut utgår från årsmötet, och varje medlem har närvaro- och yttrandefrihet vid mötet.


 Vid årsmötet, som hålls i  varje år, står styrelsen till rätta inför  sina medlemmar, och måste presentera årsredovisningen och  verksamhetsberättelsen (Finns att se under fliken dokument).

Dessa kommer också att granskas av det utav tidigare årsmötet valda revisorerna. Om medlemmarna väljer att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet, så kan en ny styrelse väljas.


 Minst 4 veckor innan föreslaget datum måste avgående styrelse utlysa nytt årsmöte. Alla medlemmar kan söka till styrelsen, valberedning eller revisor. Det finns inga krav förutom  medlemskap, men däremot kommer en av tidigare årsmötet  utsedd valberedning att föreslå kandidater till årsmötet. Valberedningen kommer att föreslå kandidater efter upplevda  erfarenheter och meriter, men Årsmötets medlemmar är dock de  som fattar det slutgiltiga beslutet. Även kandidater som inte föreslagits utav valberedningen kan ställa upp, och vinna.

 

 

 

Årsmötesprotokoll 2015

 

Årsmötesprotokoll 2020

bottom of page